Procjena nekretnina

Ukoliko Vam je potrebna procjena nekretnine u mogućnosti smo organizirati u suradnji sa renomiranim tvrtkama I sudskim vještacima procjenu nekretnine sa elaboratom u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne , ekonomske, urbanističke, građevinske I druge utjecaje u vremenu.
Procjena nekretnine je postupak kojim se određuje vrijednost nekretnine u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje u budućem vremenu.
Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da upotrebom različitih metodologija predvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali također i da odredi koji su mogući prihodi koja ta nekretnina u predviđenom vremenu može donijeti te da sve to izrazi u novcu.