Opći uvjeti poslovanja

VOX NEKRETNINE j.d.o.o.
AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA
OPĆI  UVJETI POSLOVANJA
 
KUPOPRODAJA
I. Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Posrednik naplaćuje proviziju u iznosu od 2% - 3% od ugovorene kupoprodajne cijene od Nalogodovca / Prodavatelja, odnosno Kupca ako to nije drugačije ugovoreno, a minimalno 6.000,00 kn.
II. Ukoliko Nalogodavac / Prodavatelj odnosno Kupac, ovlašćuje Posrednika da prometuje u prodaji odnosno kupnji većeg broja nekretnina (dvije i više), iznos provizije će se odrediti dogovorno.   
III. Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina Kupcu, Posrednik naplaćuje proviziju u iznosu od  2% - 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, a minimalno 6.000,00 kn. 

ZAKUP/ NAJAM
I. Za izvršenu uslugu posredovanja kod zakupa/najma nekretnine Posrednik naplaćuje proviziju od Nalogodavca/Zakupodavca/ Najmodavca odnosno Zakupoprimca/Najmoprimca u iznosu jedne mjesečne zakupnine / najamnine.

OBVEZE POSREDNIKA PREMA PRODAVATELJU (ZAKUPODAVCU/ NAJMODAVCU) :
U svojstvu “dobrog gospodara”:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom odnosno cijenom zakupa / najma slične nekretnine
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo na nekretnini koja je predmet prodaje odnosno zakupa / najma
 • prezentiranje nekretnina koje su predmet prodaje odnosno zakupa / najma na tržištu (oglašavanje putem web-stranica posrednika i putem aktualnih internetskih oglašivača i štampe
 • organiziranje pregleda nekretnina
 • posredovanje u pregovorima
 • osigurati sastav Predugovora i/ili Ugovora od strane odvjetnika
OBVEZE POSREDNIKA PREMA KUPCU (ZAKUPOPRIMCU / NAJMOPRIMCU)
U svojstvu “dobrog gospodara”:
 • predočiti dokaze o vlasništvu nekretnina koje su predmet kupoprodaje odnosno zakupa / najma
 • omogućiti pregled nekretnina koje su predmet interesa kupca odnosno Zakupoprimca / Najmoprimca
 • osigurati sastav  Predugovora i/ili Ugovora te ugovora o  zakupu / najmu od strane odvjetnika
 • organizirati ovjere potpisa kod Javnog bilježnika
 • pratiti sve korake kod isplate kupoprodajne cijene u banci odnosno preuzimanja nekretine u zakup / najam  od strane ovlaštenog agenta
OBVEZE  NALOGODAVCA – PRODAVATELJA (ZAKUPODAVCA / NAJMODAVCA) :
U svojstvu komitenta – prodavatelja (zakupodavca / najmodavca):
 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja
 • dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju vlasništvo na nekretnini
 • osigurati razgledavanje nekretnine
 • obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima (kvalitetama i manama) za predmetnu nekretninu
 • zajedno sa posrednikom opisati nekretninu i formirati cijenu
 • isplatiti ugovorenu proviziju posredniku nakon sklapanja posredovanog posla 
OBVEZE  NALOGODAVCA –KUPCA (ZAKUPOPRIMCA / NAJMOPRIMCA) :
U svojstvu komitenta – kupca (zakupoprimca / najmoprimca) dati posredniku detaljne podatke za pronalaženje nekretnine za kupnju (zakup / najam):
 • obavijest o raspoloživim sredstvima za kupnju (zakup / najam) nekretnine
 • obavijest o vrsti  nekretnine (kuća, stan, zemljište)
 • obavijest o željenoj lokaciji na kojoj treba tražiti nekretninu
 • obavijest o načinu plaćanja nekretnine
 • obavijest o željenom roku realizacije kupoprodaje
 • isplatiti ugovorenu proviziju posredniku nakon sklapanja posredovanog posla 
CJENIK - preuzmite pdf

Na sve navedene cijene usluga ne zaračunavamo PDV, a Posrednik se obvezuje stranci izdati račun.

VOX NEKRETNINE j.d.o.o.