Energetsko certificiranje

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju i/ili iznajmljuju. U suradnji sa ovlaštenim tvrkama nudimo Vam uslugu provođenja energetskog pregleda i izrade energetskih certifikata zgrada sa jednostavnim i sa složenim tehničkim sustavima.
Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima nekretnine o energetskom svojstvu zgrade, kvaliteti ovojnice zgrade i učinkovitosti njihovih energetskih sustava.